ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - TAXATION LAW by Nomiki Bibliothiki Commercial Industrial Corporation Group S.A. (Universal)
N/A
Released: Apr 7, 2017
Version: 1.0.2
Size: 3 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Ranking - Books (iPad)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - TAXATION LAW

Nomiki Bibliothiki Commercial Industrial Corporation Group S.A.
Η εφαρμογή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - TAXATION LAW από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ είναι η μόνη 24/7 συνδρομητική υπηρεσία άμεσης επικαιροποίησης δεκάδων βασικών νομοθετημάτων της Φορολογικής Νομοθεσίας, η οποία επικαιροποιείται μετά από κάθε τροποποίηση ή άλλη νομοθετική αλλαγή με το κύρος και την εγγύηση της επιστημονικής ομάδας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Ο χρήστης γίνεται συνδρομητής του TAXATION LAW στην αναγραφόμενη τιμή των 29,99 € η οποία προσφέρει 2 άδειες χρήσης και δωρεάν επικαιροποίηση για 12 μήνες μετά την αγορά -για όσα νομοθετήματα έχουν υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση- μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης της εφαρμογής TAXATION LAW διασυνδέονται, μέσω του nbonline.gr, με σχετική νομοθεσία, νομολογία, άρθρα, μελέτες και γνωμοδοτήσεις. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης nbonline.gr μπορούν να διασυνδεθούν αυτόματα σε αυτή πληκτρολογώντας τον προσωπικό τους κωδικό.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής του TAXATION LAW δεν επιθυμεί την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του με κόστος 29,99 €, διατηρεί την πρόσβαση του χρήστη σε όλα τα νομοθετήματα της Φορολογικής Νομοθεσίας που έχει αγοράσει, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 12 μήνες μετά την αγορά της εφαρμογής. Η επικαιροποίηση επανενεργοποιείται με την καταβολή της συνδρομής.

Στην εφαρμογή TAXATION LAW της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ περιλαμβάνονται τα παρακάτω βασικά Νομοθετήματα από την Φορολογική Νομοθεσία:

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Κώδικας Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), Φορολογικό Ποινολόγιο (Ν 2523/1997), Φοροδιαφυγή - Φορολογία και λοιπές διατάξεις (Ν 1882/1990), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014), Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Ν 4308/2014, Πολ 1002/31.12.2014, Πολ 1003/31.12.2014, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ν 4223/2013), Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Ν 1587/1950), Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν 2130/1993), Απαλλαγή Πρώτης Κατοικίας (Ν 1078/1980), Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ν 3091/2002), Φορολογία Κληρονομιών (Ν 2961/2001), Φορολογία Πλοίων (Ν 27/1975), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν 3182/2003), Φορολογία Ναυτιλιακής Εται&
Screenshot #1 (iPhone)
Our verdict: Meh!
  • = ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - TAXATION LAW has no ratings yet.
  • The app is pricier than similar apps available on the App Store.
Similar Apps
Kobo Books

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Kobo Inc. || Version: 9.14

Tecarta Bible

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Tecarta, Inc. || Version: 7.16.2

Sleeping Beauty:

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Kiwa Digital Limited || Version: 2.1.2