آموزش لغات زبان انگليسي -Tick8 by Abx Lab (Universal)
(93)
Released: Jul 25, 2017
Version: 2.1.2
Size: 29 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Ranking - Books (iPad)

آموزش لغات زبان انگليسي -Tick8

Abx Lab
[ This app is no longer available for download ]

Learning of 504 essential vocabulary word in fast way by Tik8's method is one of best ways to learn english word that almost students using it in all over the world.
tick eight method base on repeat word in 8 period days that learner ask meaning of words from herself or hisself that go on until eightieth day.
After pass in 8 days, the word in your mind consolidated for ever.

روش تیک ایت یکی از بهترین روش های یادگیری لغات در کمترین زمان برای مدت زمان طولانی است.در این روش اساس
کار بر مبنای تکرار است که باعث یادگیری خوب و کند شدن فراموشی می شود.
این برنامه بر اساس روش علمی فیلسوف آلمانی ابینگهاوس به نام نظریه منحنی فراموشی طراحی شده است. در این روش بر اساس فعل تکرار و تکرار در فواصل زمانی معین جهت به حافظه سپاری بهتر اطلاعات انجام می شود .
در این برنامه، هر ۸ لغت هر درس می بایست در ۸ روز مرور شود که با  هر بار مرور در صورت دانستن معنی آن علامت تیک و در صورت ندانستن آن علامت ضربدر زده می شود. برای هر کلمه باید ۶ خانه از ۸ خانه تیک خورده باشد که به این معنی است تسلط و یادگیری شما خوب است و در غیر این صورت می بایست کلمه دوباره مرور شود. روش ‍پیشنهادی این است که روز اول، درس اول  و در روز دوم درس اول و به همراه درس دوم مرور شود و در روز سوم درس های اول و دوم و به همراه درس سوم مرور می شود ، در روز هشتم می بینید که تمام خانه های درس اول تیک خورده است و می توانید سنجش و ارزیابی بهتری از یادگیری لغت در ذهن خود داشته باشید. در روز نهم درس نهم برای بار اول مرور می شود و این کار و رویه را تا درس آخر انجام داده می شود.
اگر برای یک کلمه بعد از ۸ روز کمتر از ۶ خانه تیک خورد ه باشد می بایست آن کلمه را دوباره مرور نمود، که با پاک کردن علامت های آن می توانید آن رو دوبار شروع به مرور کردن نمایید   

این برنامه شامل ۵۰۴ کلمه ضروری انگلیسی در قالب ۴۲ درس ۱۲ کلمه ای می باشد. هر کلمه موجود در هر درس دارای معنی فارسی و علايم فونتیک آمریکن و بریتیش و تلفظ آن کلمه در قالب فلش کارت می باشد.

What's new in version 2.1.2
- Fix bugs about sound button
- Add desired words
Our verdict: Good
  • + آموزش لغات زبان انگليسي -Tick8 is a highly rated app (4-star).
  • + The app is free.
Related Apps
PopOut! The Tale of Peter Rabbit - Potter

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Loud Crow Interactive Inc. || Version: 1.8

Alice for the iPad

iPad App - Designed for iPad only

Developer: Oceanhouse Media || Version: 4.0.1

Jack and the Beanstalk Interactive Storybook

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Ayars Animation Inc. || Version: 2.0.3