123 Karaoke Pro by Khang Nguyen (Universal)
(11)
Released: Dec 8, 2012
Version: 2.3.2
Size: 20 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Music (iPhone)

Ranking - Music (iPad)

123 Karaoke Pro

Khang Nguyen
Ứng dụng hỗ trợ tìm mã bài hát karaoke với nhiều tính năng mới, cung cấp danh sách bài hát cho hầu hết các đầu karaoke phổ biến hiện nay bao gồm: Arirang, California, Musiccore, Sơn Ca, Việt KTV

Tính năng nổi bật:
- Tìm kiếm cực nhanh, không lag khi nhập chữ tìm kiếm.
- Tìm nhanh bài hát theo tên, mã số, lời đầu bài hát, các chữ cái đầu của tên bài hát mà không cần phải chuyển tab.
- Duyệt bài hát theo vol, ca sĩ, nhạc sĩ, thể loại.
- Danh sách bài hát yêu thích tự động hiển thị các bài hát tương ứng khi bạn đổi loại máy, bạn chỉ thêm bài hát 1 lần cho tất cả loại máy.

Tính năng khác:
- Tạo danh sách bài hát.
- Xem danh sách bài hát được yêu thích nhất, đồng bộ lên server để backup và dùng cho nhiều máy.
- Tự động cập nhật bài hát khi có vol mới.
- Nghe và lưu danh sách các bài hát online với lời karaoke.

What's new in version 2.3.2
Bug fixes
Our verdict: Good
  • + 123 Karaoke Pro is a highly rated app (4.5-star).
Similar Apps
TuneIn Pro - Radio & Sports

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: TuneIn || Version: 19.8.0

SiriusXM-Music, Comedy, Sports

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: SIRIUS XM Radio Inc || Version: 5.7.3

Ultimate Guitar: Chords & Tabs

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Ultimate Guitar || Version: 6.4.7