Ăn chưa no by xiubom (iPhone)
N/A
Released: May 21, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Ăn chưa no

xiubom

Tôi là cô gái trời bắt mập.
Lại còn kèm thêm mấy tiếng i í i ì i phía sau, bắt chước theo kiểu ngâm thơ đêm khuya trên đài phát thanh.
Vì không có ba má ở nhà nên Chi không ngồi tại chỗ, ngửa cổ lên trần nhà mà la như thường ngày: "Má ơi. Coi anh Hai nè!".
Cách phản ứng đó, lúc này, vừa mất công vừa bị anh Hai nói là vô duyên.

Our verdict: Meh!
  • = Ăn chưa no has no ratings yet.
Similar Apps
A Charlie Brown Christmas

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Loud Crow Interactive Inc. || Version: 4.1

Santa Biblia Reina

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Teofilo Vizcaino || Version: 3.2.1

Declaration of Human Rights

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: United Nations || Version: 1.2