Anh Việt Pro - English Vietnamese -Vietnamese English Dictionary by Orient Light Inc (Universal)
(18)
Released: May 25, 2011
Version: 6.2
Size: 313 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Reference (iPhone)

Ranking - Reference (iPad)

Anh Việt Pro - English Vietnamese -Vietnamese English Dictionary

Orient Light Inc
★New more dictionaries: Wiki English, Wiki Vietnamese, Picture Dict.
Our English Vietnamese Dictionary is one of the best pronunciation dictionary. It's the best choice not only for Vietnamese who learn English but also Foreigner who learn Vietnamese.
This dictionary is unique on App store with many original features:
★Camera look-up feature, you will not need to type anything, just capture your paper and look-up on it (support both Vietnamese and English)
★This app can recognize your voice (English only) and display your words to look up
★10 offline dictionaries with million entries:
+Wiki Vietnamese: About 25.000 entries
+Wiki English: About 70.000 entries
+Picture dictionary: About 3000 entries
+English-Vietnamese: About 450.000 entries including pronunciation
+Vietnamese-English : About 390.000 entries
+English-English: About 150.000 entries
+Gmat dictionary: About 1600 entries
+Toefl dictionary: About 500 entries
+Sat dictionary: About 5000 entries
+Gre dictionary: About 1250 entries
★Customize skin and color
★High speed look-up
★Word link with just one tap to cross reference
★History of recent words
★Bookmark favorite words
★Support URL Schema (dictev://word) to integrate with other App
★This dictionary contains 2500 most common English/Vietnamese phrases in 50 topics, including audio. It will assist you to speak and write correct English/Vietnamese in some specific context, for example:
-Eating
-TV Program
-Work
-Everyday

★Tính năng mới:Thêm bộ từ điển hình ảnh, Wiki Anh Việt, Wiki Anh Anh.

Những tính năng độc đáo chỉ có ở từ điển này:
★Tra từ trên camera
★Tra từ trực tiếp trên giấy in với độ chính xác cao. Bạn không phải gõ phím nữa, chỉ cần chạm vào từ muốn tra trên ảnh. Việc tra từ sẽ thuận tiện hơn bao giờ hết
★Hỗ trợ nhận dạng cả tiếng Anh và tiếng Việt
★Tra từ bằng giọng nói. Nếu phát âm tiếng Anh của bạn chính xác, phần mềm sẽ hiển thị các từ bạn nói để bạn tra nghĩa
★Hỗ trợ URL Schema (dictev://word) cho phép tra từ từ ứng dụng khác
★10 bộ từ điển offline với gần 1 triệu từ:
-Wiki Anh-Việt 25.000 từ
-Wiki Anh-Anh 70.000 từ
-Từ điển hình ảnh 3000 từ
-Anh-Việt 450.000 từ
-Anh-Anh 150.000 từ
-Việt-Anh 390.000 từ
-Gmat 1600 từ
-Toefl 500 từ
-Sat 5000 từ
-Gre 1250 từ
★Từ điển chuyên ngành phong phú, đa dạng:
-Từ điển Kỹ thuật
-Từ điển Y Sinh
-Từ điển Kinh tế
-Từ điển Cơ khí
-Từ điển Y học
-Từ điển Chứng khoán
-Từ điển Giao thông
-Từ điển Hóa học
-Từ điển Thành ngữ
-Từ điển Vật lý
-Từ điển Toán & tin
-Từ điển Xây dựng
-Từ điển Điện lạnh
-Từ điển Điện tử
★Tùy chỉnh giao diện phông chữ màu nền theo ý thích
★Có đầy đủ phát âm chất lượng cao giọng người thật với 200.000 file âm thanh chất lượng MP3.
★Tra nhiều từ điển cùng lúc
★Tra tréo thuận tiện, chỉ cần một chạm tay vào chữ trong phần giải nghĩa
★Tốc độ tra từ nhanh sử dụng giải thuật tìm kiếm tối ưu
★Xem lịch sử dễ dàng (vuốt nhẹ màn hình sang trái hoặc sang phải)
★Quản lý từ yêu thích
★Tra cứu ngữ pháp cơ bản theo 41 chủ đề
★Tra cứu 2500 câu đàm thoại Anh-Việt theo 50 chủ đề, có phát âm cho từng cặp câu rất tiện lợi cho nhu cầu dịch thuật,đàm thoại đúng ngữ cảnh:
-Ăn uống
-Cảm ơn-Xin lỗi
-Chào hỏi-hỏi thăm
-Chúc mừng-chúc phúc
-Chương trình truyền hình
-Công việc
-Cuộc sống hàng ngày
-Gia đình
-Và còn rất nhiều nữa...

What's new in version 6.2
-Fix bugs of Vietnamese Dictionary
-Save history after the app terminate
Our verdict: Ok
  • + Anh Việt Pro - English Vietnamese -Vietnamese English Dictionary is an ok, 3.5-star app.
Similar Apps
Bible App - Read & Study Daily

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Gospel Technologies LLC || Version: 7.9.9

NIV Bible App +

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Gospel Technologies LLC || Version: 7.9.9

Bible - Audio & Video Bibles

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Faith Comes by Hearing || Version: 3.3.6