Bói Bài HD by AFOLI.,JSC (iPad)
(5)
Released: Oct 23, 2011
Version: 1.0
Size: 15 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Entertainment (iPad)

Bói Bài HD

AFOLI.,JSC

[ This app is no longer available for download ]

Bói Bài là ứng dụng xem bói bằng bộ bài tây cực kỳ thú vị.

Bạn muốn biết điều gì sẽ xảy ra mỗi ngày?
Bạn muốn biết những bí ẩn về bổn mạng, tài lộc của bạn trong tương lai?
Hãy khám phá app Bói bài với hai loại bói: Bói ngày và Bói Cửu Huyền Thất Tổ.
Nằm trong hệ thống bói Kinh dịch, Bói bài chứa đựng nhiều điều huyền bí ẩn chứa trong các quân bài. Hãy cùng khám phá hàng ngày bạn nhé!

Our verdict: Ok
  • + Bói Bài HD is an ok, 3.5-star app.
Similar Apps
ABC – Live TV & Full Episodes

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: ABC Digital || Version: 7.1.0

Pocket God

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Bolt Creative || Version: 1.48.2

DIRECTV App for iPad

iPad App - Designed for iPad only

Developer: DIRECTV, Inc. || Version: 5.18.003