Báo Việt by Le Minh Hung (iPhone)
(1)
Released: May 11, 2012
Version: 1.1
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - News (iPhone)

Báo Việt

Le Minh Hung

[ This app is no longer available for download ]

Báo Việt - ứng dụng đọc báo tiện lợi cho iPhone. Cách trình bày bố cục khác so với khi đọc bằng trình duyệt Safari, giúp cho người dùng dễ dàng đọc tin tức.

Phiên bản tích hợp 4 tờ báo: Vietnam Plus, VOV Online, Baomoi, Bongda Plus đủ để mang đầy đủ tin tức tới mọi người sử dụng.

Our verdict: Good
  • + Báo Việt is a highly rated app (5-star).
Similar Apps
FOX 2: Detroit News & Alerts

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Fox Television Stations, Inc. || Version: 5.12.1

CNET: Best Tech News & Reviews

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: CBS Interactive || Version: 4.5.5

ET Live – Entertainment News

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: CBS Interactive || Version: 5.4.4