Bản đồ for Google Map - Bản đồ Việt Nam, Hồ Chí Minh, Hà Nội, chỉ dẫn đường & địa điểm như here by Anh Tai Nguyen (Universal)
(13)
Released: Apr 29, 2016
Version: 1.0.0
Size: 10 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Navigation (iPhone)

Ranking - Navigation (iPad)

Bản đồ for Google Map - Bản đồ Việt Nam, Hồ Chí Minh, Hà Nội, chỉ dẫn đường & địa điểm như here

Anh Tai Nguyen

Bản đồ Việt for Google Maps - Bản Đồ HN,TPHCM là một ứng dụng miễn phí giúp đến các nơi dễ dàng hơn và nhanh hơn. Tìm các địa điểm tuyệt vời gần bạn và thông tin bạn cần để đến những nơi đó.

Ứng dụng tổng hợp sẵn cho bạn rất nhiều danh mục tìm kiếm như: ATM, ngân hàng, quán cafe, quán ăn, siêu thị, bệnh viện...và rất nhiều tiện ích khác chờ bạn khám phá...

Our verdict: Good
  • + Bản đồ for Google Map - Bản đồ Việt Nam, Hồ Chí Minh, Hà Nội, chỉ dẫn đường & địa điểm như here is a highly rated app (4.5-star).
  • + The app is free.
Similar Apps
GoSkyWatch Planetarium

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: GoSoftWorks || Version: 9.4

KakaoMap - Korea No.1 Map

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Daum Kakao Corp. || Version: 4.21.0

savvy navvy: marine navigation

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: savvy navvy || Version: 1.1.74