Bao Vietnam Plus by Christine Cackovic (iPhone)
(3)
Released: May 17, 2012
Version: 1.0
Size: 473 KB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - News (iPhone)

Bao Vietnam Plus

Christine Cackovic

Báo điện tử VietnamPlus (http://vietnamplus.vn) là trang duy nhất ở trong nước cung cấp những thông tin mới nhất, tin cậy bằng bốn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha) về tình hình Việt Nam và thế giới, là cầu nối để độc giả khắp nơi trên thế giới hiểu về Việt Nam và con người Việt Nam.
Website dịch vụ của TTXVN tại địa chỉ http://news.vnanet.vn là cổng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tin (bằng bốn ngữ Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha), ảnh, báo, tạp chí, tin đồ họa, sản phẩm nghe nhìn.

Our verdict: Good
  • + Bao Vietnam Plus is a highly rated app (5-star).
  • + It is currently 50% off its regular price.
Similar Apps
腾讯新闻-打开眼界

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Tencent Technology (Beijing) Company... || Version: 6.2.81

WSFA 12 News

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: WSFA, LLC || Version: 6.6.4

Sylfeed

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: GACHANET || Version: 4.0.2