České peníze by ZENTITY s.r.o. (iPad)
N/A
Released: Jan 5, 2012
Version: 1.0.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Finance (iPad)

České peníze

ZENTITY s.r.o.
Oficiální aplikace České národní banky "České peníze" seznámí uživatele se vzhledem a popisem všech platných českých bankovek a mincí a jejich ochrannými prvky. Aplikace díky využití nejmodernějších technologií, jako je dotykové ovládání nebo akcelerometr, reálně demonstruje chování jednotlivých ochranných prvků bankovek. Kromě detailních obrazových materiálů obsahuje také popisy všech platných vzorů českých bankovek a mincí.

Aplikace České peníze nabízí:

- Detailní snímky všech platných vzorů českých bankovek a mincí

- Interaktivní demonstraci a popis jednotlivých ochranných prvků s využitím dotykového
ovládání a akcelerometru

- Možnost podsvícení bankovky

- Zobrazení bankovky pod UV světlem

- Aplikace je dostupná v české i anglické jazykové mutaci

---------------
ENGLISH:
---------------
Czech National Bank's official app informs users about all valid Czech banknotes and coins and the protective elements they contain. Using cutting-edge technology such as touch screen and accelerometer control, the application realistically shows the behaviour of the individual protective elements of banknotes. In addition to detailed pictures, it contains descriptions of all valid versions of Czech banknotes and coins.

The Czech Money app offers:

- detailed pictures of all valid versions of Czech banknotes and coins

- interactive demonstrations and descriptions of protective elements using touch screen and
accelerometer control

- backlighting of banknotes

- pictures of banknotes under UV light

- the app is available in Czech and English
Our verdict: Ok
  • = České peníze has no ratings yet.
  • + The app is free.
Similar Apps
Sale Saver - Percent Off / Shopping Calculator

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: James Spencer || Version: 4.0.0

iQIF

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Eric Schramm || Version: 3.10.5

BA Finance Pro

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Ernest Brock || Version: 4.7