DamCuoiGia by Jeff Needlem (iPhone)
N/A
Released: Jul 1, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

DamCuoiGia

Jeff Needlem

Đám Cưới Giả
Gần bốn thế kỷ nay kể từ ngày tác phẩm Nhà quý tộc tài ba Đôn Kihôtê xứ Mangcha, ra đời cho đến nay, nhân dân thế giới vẫn không hề mệt mỏi ngợi ca Mighen đê, một nhà nhân văn vĩ đại, một nhà văn thiên tài từng có công định hình một thể văn chương tiểu thuyết. Bằng việc khám phá ra tính cách và đưa tính cách vào truyện kể, ông đã làm cho truyện kể trở thành tiểu thuyết. Từ đó đến nay, tiểu thuyết không ngừng được các thế hệ nhà văn sử dụng, cách tân và hoàn thiện trong từng thời đại.

Our verdict: Meh!
  • = DamCuoiGia has no ratings yet.
Similar Apps
NOOK

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Barnes & Noble || Version: 5.5.0

Bluefire Reader

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Bluefire Productions || Version: 4.0.5

Shonen Jump Manga & Comics

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: VIZ Media, LLC || Version: 5.3.1