Expires! by Tomas Pollak (Universal)
N/A (43)
Released: Dec 6, 2016
Version: 3.1.9
Size: 36 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Productivity (iPhone)

Ranking - Productivity (iPad)

Expires!

Tomas Pollak
Do not get into trouble because of expiration!

Expiration! is a simple application to track all your expirations. Expirations can be sorted into categories for better clarity. For each expiration can be set two notifications, note, auto repeating or attachment.
The application supports the Spotlight search, export to calendar, export to CSV file and synchronization between your iOS devices via iCloud.


Slovak version :

Nedostaň sa do problémov len kvoli vypršanej platnosti!

Expiration! je jednoduchá aplikácia, na sledovanie všetkých vašich expirácií. Expirácie je možné triediť do kategórií pre lepšiu prehľadnosť. Pre každú expiráciu je možné nastaviť dve upozornenia, poznámku, opakovanie poprípade prílohu.
Aplikácia podporuje Spotlight vyhľadávanie, export do kalendára, export do CSV súboru a synchronizáciu dát medzi vašimi zariadeniami cez iCloud.

What's new in version 3.1.9
Fixed issue with repeating expiration where notification was not shown.
Screenshot #1 (iPhone)
Our verdict: Ok
  • = Expires! has no ratings yet.
  • + The app is currently free, instead of its regular price of $1.99.
Similar Apps
Save2PDF

iPad App - Designed for iPad only

Developer: EuroSmartz Ltd || Version: 2.9.2

Flashlight ¤

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: ONE App Essentials || Version: 2.1.8

Paperless: Lists + Checklists

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Crush Apps || Version: 2.4.7