Haiduongfood.top by Quan Pham201500924271 (Universal)
(2)
Released: May 24, 2022
Version: 1.0
Size: 51 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Food & Drink (iPhone)

Ranking - Food & Drink (iPad)

Haiduongfood.top

Quan Pham201500924271
Screenshot #1 (iPhone)

HaiduongFood.top là ứng dụng cung cấp thực phẩm tại hải dương.
Người tiêu dùng tại hải dương có thể dễ dàng tìm kiếm và mua những thực phẩm sạch chỉ với vài thao tác đơn giản.
- Tính năng đặt mua trực tuyến
- Đầy đủ các mặt hàng
- Giao hành nhanh chóng mọi lúc
- Theo dõi đơn hàng

Our verdict: Good
  • + Haiduongfood.top is a highly rated app (5-star).
  • + It is currently 67% off its regular price.
  • The app is pricier than similar apps available on the App Store.
Similar Apps
Yelp: Food, Delivery & Reviews

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Yelp || Version: 23.11.1

OpenTable

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: OpenTable, Inc. || Version: 16.21.1

iBartender Cocktail Recipes

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Kevin Kozan || Version: 7.5.2