HEdictionary English Vietnamese HD by Quan Le (iPad)
(11)
Released: Jun 8, 2010
Version: 2.3
Size: 51 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Reference (iPad)

HEdictionary English Vietnamese HD

Quan Le
[ This app may no longer be available for download ]

► Huge Dictionaries contain 678.000 entries
► New update: English Vietnamese – 386.000 entries

HEdictionary English Vietnamese HD is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn English but also for English to learn Vietnamese.

This is the first dictionary on Appstore supports audio pronunciation for both English and Vietnamese keywords.

MAIN FEATURES:

► Comprehensive Contents
• Built-in dictionaries:
- English Vietnamese 386,000 entries
- Vietnamese English: 42,100 entries
- Vietnamese Vietnamese: 30,150 entries
- WordNet 3.0: 200,000 entries, 3.5 million words and 1.7 million links
- Thesaurus with 20,000 entries
• Web dictionaries:
- Baamboo Vietnamese-English dictionary,
- Baamboo English-Vietnamese dictionary,
• Audio pronunciation for both English & Vietnamese

► Smart Searching
• Quick gathering word's definition from many dictionaries
• One tap to lookup word in the definition screen
• Auto detect keyword and lookup word in appropriate dictionary
• Spell-check
• Wildcard and Anagram search
• Phonetic search (English only)

► Quick Translation (Online)
• Support Google Translator for 58 languages (online).
• Support sending translated text via email

► VOA Special English
• VOA Special English module for improving listening & reading skill.
• Read VOA news transcript while listening
• Download news (transcript and sound) for offline listening and reading
• Listen to 30-minute daily broadcast Radio

► Web Browser
• Look-up word while surfing the internet
• Learn Grammar Online with pre-built bookmarks

► Advanced Functions
• Crossword game
• "Words of The Day"
• Favorite list
• History list
• Notes for learning words

-------
HEdictionary English Vietnamese HD là bộ từ điển Anh-Việt-Anh hoàn chỉnh cho iPad. Từ điển được phát triển trên bộ dữ liệu vô cùng phong phú của 6 từ điển cùng với sự hỗ trợ của các từ điển online Baamboo, ngoài ra đây là bộ từ điển duy nhất trên Appstore hỗ trợ phát âm cho cả hai ngôn ngữ Anh, Việt.

CHỨC NĂNG NỔI BẬT

► Dữ liệu phong phú
• Từ điển Offline:
- Anh - Việt với 386,000 mục từ
- Việt- Anh với 42,100 mục từ
- Việt Việt với 30,150 mục từ
- WordNet 3.0 200,000 mục từ, 3.5 triệu từ và 1.7 triệu links
- Từ điển đồng nghĩa/trái nghĩa với 20,000 mục từ
• Hỗ trợ từ điển Online:
- Baamboo Việt - Anh
- Baamboo Anh - Việt

► Tìm kiếm thông minh
• Cho phép tra nghĩa trong các từ điển khác
• Cho phép tra chéo trong phần hiển thị nghĩa bằng một thao tác
• Từ động kiểm tra ngôn ngữ và tìm kiếm theo từ điển tương ứng
• Hỗ trợ Spell-check cho các từ khóa tiếng Anh
• Hỗ trợ các kiểu tìm kiếm Wildcard và Anagram

►Dịch Online Theo Google
• Hỗ trợ Google dịch cho 58 ngôn ngữ (trực tuyến).
• Hỗ trợ gửi văn bản dịch qua email

► VOA Special English
• Luyện kỹ năng đọc và nghe qua các bản tin VOA
• Tải các bản tin để đọc và nghe khi không có kết nối mạng
• Nghe 30 phút radio hàng ngày

► Trình Duyệt Web
• Hỗ trợ tra từ điển trong khi lướt web
• Hỗ trợ học ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến với các đường link có sẵn trong bookmark

► Các tính năng hữu dụng khác
• Chơi ô chữ
• Hỗ trợ lịch sử tra từ, ghi chú
• Hỗ trợ danh sách các từ cần chú ý
• Hỗ trợ học các từ ngẫu nhiên theo ngày
• Hỗ trợ thêm các phím trên bàn phím ảo để tối ưu thao tác nhập liệu

Chúng tôi hy vọng rằng bộ từ điển sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công trong học tập và nghiên cứu của quý vị!

What's new in version 2.3
- RETINA ready!
- Fixed VOA Special English Bugs
Our verdict: Ok
  • + HEdictionary English Vietnamese HD is an ok, 3.5-star app.
Similar Apps
Dictionary.com for iPad

iPad App - Designed for iPad only

Developer: Dictionary.com, LLC || Version: 7.2.27

Quran Majeed – القران الكريم

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Pakistan Data Management Services || Version: 8.11

Audubon Bird Guide

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: National Audubon Society || Version: 6.1.7