Định hướng nghề nghiệp - Az-Group by Az-Group (iPhone)
N/A
Released: May 26, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Định hướng nghề nghiệp - Az-Group

Az-Group

[ This app is no longer available for download ]

Nghề là một lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, những kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được những nhu cầu của xã hội.

Our verdict: Meh!
  • = Định hướng nghề nghiệp - Az-Group has no ratings yet.
  • + It is currently 40% off its regular price.
  • + The app is also at the lowest price we've seen.
Similar Apps
QuickReader - Youth Edition

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Inkstone Software, Inc. || Version: 4.8

Manga Storm

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Work Corner Company Limited || Version: 3.4.1

VIZ Manga – Direct from Japan

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: VIZ Media, LLC || Version: 7.2.1