Khai Li by shein (iPhone)
N/A
Released: Mar 24, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Khai Li

shein

[ This app is no longer available for download ]

Khải lị:
- 1 truyện ngắn khá hay.

Lối xưa xe ngựa, hồn thu thảo,
Dấu cũ lâu đài bóng tịch dương!...

Chàng ngậm ngùi từ biệt đất Cao Mên câm lì, quay đầu về Huế. Thì, trên giòng nước tang thương in lộn bóng mây trời, ngoài tiếng:

Sóng lớp phế hưng nghe đã rộn,
Chuông hồi kim cổ lắng càng mau...

Trâm tuyệt nhiên chẳng thấy gì đáng để ý. Chàng não nùng, thất vọng, có cái cảm giác của người đi tìm bóng đẹp chung tình mà chẳng thấy. Từ Huế ra đi, Trâm tiếng thẳng sang đất Lào.

Our verdict: Meh!
  • = Khai Li has no ratings yet.
  • + It is currently 20% off its regular price.
Related Apps
NOOK

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Barnes & Noble || Version: 5.1.0

Audiobooks

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Cross Forward Consulting, LLC || Version: 7.3

Touchstones

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: BookMobile || Version: 3.1.5