Macaafa Qulqulluu by Robsan Mako (Universal)
(4)
Released: Jan 12, 2020
Version: 2.0
Size: 76 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Ranking - Books (iPad)

Macaafa Qulqulluu

Robsan Mako
Screenshot #1 (iPhone)

Macaafa Qulqulluu

Onesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899 ti Macaafa Qulqulluu afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga’ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbiffatu godhe. Waggaa 120 booda, bara digitalaa (Digital Age) jedhamuundhaan kan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan geeddaramaa dhufe. Har’a namni baayyeen waa dubbisuudhaaf meeshaa harkatti baatamu (Mobile device) tti fayyadama. Kana hubannaa keessa galchuudhaan karaa Tokkumma Woldootii Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbisoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiheessinu gammachuu guddaatu nutti dhaga’ama; dubbistanii akka itti eebbifamtanis abdii qabna!

L.Dr. Tasgara Hirpo
Robsan Mako

Developed by Waktola Merdassa
waktolam@gmail.com
Amajji, 2020

What's new in version 2.0
- Added Words of Jesus in Red
- Daily Verse
- Daily Reminder

Our verdict: Good
  • + Macaafa Qulqulluu is a highly rated app (5-star).
Similar Apps
My Books – Unlimited Library

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Digital Press Publishing || Version: 6.2

Berenstain Bears - Golden Rule

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Oceanhouse Media || Version: 2.8.0

Audiobooks

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Cross Forward Consulting, LLC || Version: 7.4.1