Macaafa Qulqulluu by Robsan Mako (Universal)
(2)
Released: Jan 18, 2020
Version: 1.0.2
Size: 73 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Ranking - Books (iPad)

Macaafa Qulqulluu

Robsan Mako

Macaafa Qulqulluu

Onesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899 ti Macaafa Qulqulluu afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga’ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbiffatu godhe. Waggaa 120 booda, bara digitalaa (Digital Age) jedhamuundhaan kan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan geeddaramaa dhufe. Har’a namni baayyeen waa dubbisuudhaaf meeshaa harkatti baatamu (Mobile device) tti fayyadama. Kana hubannaa keessa galchuudhaan karaa Tokkumma Woldootii Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbisoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiheessinu gammachuu guddaatu nutti dhaga’ama; dubbistanii akka itti eebbifamtanis abdii qabna!

L.Dr. Tasgara Hirpo
Robsan Mako

Developed by Waktola Merdassa
waktolam@gmail.com
Amajji, 2020

What's new in version 1.0.2
Fixed minor spelling issues and other discrepancies.

Screenshot #1 (iPhone)
Our verdict: Great!
  • + Macaafa Qulqulluu is a highly rated app (5-star).
  • + Macaafa Qulqulluu is currently ranked #49 in paid Books apps for iPhone, as well as #63 in paid Books apps for iPad.
Similar Apps
Ebook Reader

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Ebooks.com Limited || Version: 4.0.8

NIV Bible

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Tecarta, Inc. || Version: 7.16.2

QuickReader - Speed Reading

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Inkstone Software, Inc. || Version: 4.8