Moja LPA by Office for Information Technologies and eGovernment, Government of the Republic of Serbia (Universal)
N/A (7)
Released: Aug 9, 2019
Version: 2
Size: 27 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Finance (iPhone)

Ranking - Finance (iPad)

Moja LPA

Office for Information Technologies and eGovernment, Government of the Republic of Serbia

Aplikacija za mobilne uređaje Moja LPA omogućava poreskom obvezniku uvid u stanje na računima javnih prihoda koje administriraju lokalne poreske administracije Republike Srbije.

Uslov za korišćenje aplikacije: korisničko ime i lozinka.

Korisnici koji se na Portal LPA (lpa.gov.rs) prijave putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata mogu na Portalu generisati korisničko ime i lozinku za korišćenje mobilne aplikacije.

Oni korisnici koji ne poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat zahtev za dodelu korisničkog imena i lozinke poreski obveznik podnosi nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji (LPA). Ukoliko je lice obveznik u više LPA, nalog otvara samo u jednoj.
Preporuka: Za fizičko lice nadležna LPA je u mestu prebivališta, za pravna lica u mestu sedišta.

What's new in version 2
Minor bug fixes & improvements

Screenshot #1 (iPhone)
Our verdict: Ok
  • = Moja LPA has no ratings yet.
  • + The app is free.
Similar Apps
Bank of America Mobile Banking

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Bank of America || Version: 20.06.0

Wells Fargo Mobile

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Wells Fargo || Version: 3.260

Yahoo Finance

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Yahoo || Version: 7.8.1