Moja LPA by Office for Information Technologies and eGovernment, Government of the Republic of Serbia (Universal)
(5)
Released: Aug 9, 2019
Version: 1
Size: 27 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Finance (iPhone)

Ranking - Finance (iPad)

Moja LPA

Office for Information Technologies and eGovernment, Government of the Republic of Serbia

Aplikacija za mobilne uređaje Moja LPA omogućava poreskom obvezniku uvid u stanje na računima javnih prihoda koje administriraju lokalne poreske administracije Republike Srbije.

Uslov za korišćenje aplikacije: korisničko ime i lozinka.
Zahtev za dodelu korisničkog imena i lozinke poreski obveznik podnosi nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji (LPA). 
Ukoliko je lice obveznik u više LPA, nalog otvara samo u jednoj.
Preporuka: Za fizičko lice nadležna LPA je u mestu prebivališta, za pravna lica u mestu sedišta.

Screenshot #1 (iPhone)
Our verdict: Good
  • + Moja LPA is a highly rated app (5-star).
  • + The app is free.
Related Apps
Easy Loan Payoff Calculator

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Matthew King || Version: 12.1

Compoundee

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: GoodHumans || Version: 3.1.1

Sales Tax Calculator with Reverse Tax Calculation -...

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Tardent Apps Inc. || Version: 3.4.1