Mon An Ngon by Quoc Lai (Universal)
(92)
Released: Apr 1, 2016
Version: 1.0.0
Size: 19 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Food & Drink (iPhone)

Ranking - Food & Drink (iPad)

Mon An Ngon

Quoc Lai

Cách đơn giản nhất để nấu những món ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình bạn.
- Phân loại dễ dàng đánh dấu, tra cứu món ăn:
- Giá trị dinh dưỡng, cung cấp danh sách các món ăn tốt nhất cho sức khoẻ
- Hướng dẫn đơn giản, chi tiết cho từng món ăn

Our verdict: Good
  • + Mon An Ngon is a highly rated app (4-star).
  • + The app is free.
Similar Apps
Caviar: Premium Food Delivery

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Caviar, Inc. || Version: 4.35.0

iBartender Cocktail Recipes

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Kevin Kozan || Version: 7.5.2

Handy CookBook

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Carlo Alberto Mazzi || Version: 2.6.3