Một Cây Cầu Đã Xa by BookStone (iPhone)
N/A
Released: May 3, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Một Cây Cầu Đã Xa

BookStone

Kế hoạch đầy tham vọng của Montgomery được xây dựng để đưa quân và chiến xa xuyên qua Hà Lan, vượt sông Rhine tiến thẳng vào chính nước Đức. Chiến dịch Market Garden, Montgomery lý luận, sẽ là đòn sét đánh để hạ gục Đế chế thứ ba và chấm dứt chiến tranh trong năm 1944.

Our verdict: Meh!
  • = Một Cây Cầu Đã Xa has no ratings yet.
  • + It is currently 13% off its regular price.
  • + The app is also at the lowest price we've seen.
Related Apps
A to Sea

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Joshua Wilson || Version: 1.0.4

Axis 360

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Baker & Taylor || Version: 3.7.3A

The Complete Adventures of Pan (Books 1-7)

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Hullabalu || Version: 7.4.1