Ôn tập Tiếng Anh -  Giúp bạn luyện ngữ pháp tiếng anh một cách thành thạo by Thinh Truong Minh (Universal)
(23)
Released: Nov 12, 2014
Version: 1.0
Size: 5 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Reference (iPhone)

Ranking - Reference (iPad)

Ôn tập Tiếng Anh - Giúp bạn luyện ngữ pháp tiếng anh một cách thành thạo

Thinh Truong Minh

[ This app is no longer available for download ]

Ứng dụng giúp bạn luyện ngữ pháp tiếng anh một cách thành thạo, ứng dụng phân loại mục lục rõ ràng dễ hiểu và dễ nhớ, giúp bạn mau chóng ôn lại kiến thức ngữ pháp đã quên vốn có.

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:

• Hiển thị nội dung bài học offline không cần 3G, Wifi ...
• Hiển thị Mục lục khi vuốt ngang màn hình lúc ôn tập.
• Nội dung đang xem sẽ lưu lại mỗi khi thoát ứng dụng.
• Hỗ trợ mọi kích thước màn hình thiết bị.
• Danh mục ôn tập chất lượng & khoa học.

Chúc bạn thành công !

Our verdict: Good
  • + Ôn tập Tiếng Anh - Giúp bạn luyện ngữ pháp tiếng anh một cách thành thạo is a highly rated app (4.5-star).
  • + The app is free.
Similar Apps
Redshift - Astronomy

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: USM || Version: 3.1.4

Nave's Topical Bible

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: George Dimidik || Version: 13.1

Collins Italian-English

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Ultralingua, Inc. || Version: 2.9