Picnic Llythrennau Dwbl by Atebol Cyfyngedig (Universal)
N/A
Released: Oct 15, 2019
Version: 1.0
Size: 170 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Education (iPhone)

Ranking - Education (iPad)

Picnic Llythrennau Dwbl

Atebol Cyfyngedig

Come and join us for a picnic and the perfect opportunity to learn your Welsh double alphabet letters! This app is specifically prepared for primary school children. The 3 levels all follow the same format but are missing a double letter in different parts of the word! In each of these levels you will need to drag the correct letter to complete the word. Our scoring system is ideal to track your progress or to compare with friends! Download the app today to join the picnic!

Dewch i ymuno â ni am bicnic a chyfle bendigedig i ddysgu ac ymarfer eich llythrennau dwbl Cymraeg! Dyma ap ar gyfer plant Cynradd. Mae’r tair lefel, sy’n dilyn yr un patrwm, yn cynnwys cartwnau doniol. Maen nhw’n ychwanegu at y dysgu a’r hwyl! Ym mhob lefel, rhaid llusgo’r llythyren i’w lle er mwyn llunio gair. Gall ein system sgorio eich helpu i dracio’ch cynnydd neu gymharu eich canlyniadau â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn profi’r danteithion!

Screenshot #1 (iPhone)
Our verdict: Meh!
  • = Picnic Llythrennau Dwbl has no ratings yet.
Similar Apps
codeSpark Academy: Kids Coding

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: codeSpark || Version: 2.41.00

Monkey Preschool Lunchbox

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: THUP Games || Version: 4.40

Stack the Countries®

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Freecloud Design, Inc. || Version: 3.0