Pruzi korak by Bogdan Stevanovic (iPhone)
(64)
Released: Sep 28, 2019
Version: 1.0.2
Size: 44 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Health-Fitness (iPhone)

Pruzi korak

Bogdan Stevanovic
Screenshot #1

„Pruži korak“ je društveno odgovorna aplikacija za mobilne telefone koja svima pruža priliku da radeći nešto dobro za sebe doprinose i opštem dobru.

Kada je budete instalirali, aplikacija će brojati vaše korake i preračunavati prepešačene metre u dinare.

1000m = 100din
2000m = 200din
7540m = 754din

Aplikaciju su donacijama podržale velike kompanije, mala i srednja preduzeća iz Srbije i koliko metara vi budete prepešačili - toliko će dinara oni donirati NURDOR-u.

Što više budemo pešačili - biće više novca za dečicu.

Pored humanitarnog karaktera, aplikacija ima za cilj da motiviše ljude na pešačenje a samim tim i zdraviji život i na očuvanje životne sredine smanjenjem emitovanja štetnih gasova iz prevoznih sredstava u atmosferu.

What's new in version 1.0.2
Bug fixes

Our verdict: Good
  • + Pruzi korak is a highly rated app (4.5-star).
  • + The app is free.
Similar Apps
Nike Training Club

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Nike, Inc || Version: 6.27.1

MoodKit

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: ThrivePort, LLC || Version: 3.3

Sync Solver - Fitbit to Health

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Best Free and Fun Games, LLC || Version: 2.7