QL Nhà Nghỉ by Dung Nguyen (iPhone)
(1)
Released: Apr 10, 2013
Version: 1.1
Size: 1 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Business (iPhone)

QL Nhà Nghỉ

Dung Nguyen

Bạn đang quản lí một khách sạn, một nhà nghỉ với số lượng phòng kha khá. Bạn muốn đơn giản hơn trong việc quản lí và theo dõi các phòng trong nhà nghỉ của bạn.

Bạn muốn làm việc này trên chiếc điện thoại thân yêu của bạn.

Hãy sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Các tính năng chính của ứng dụng:

1. Quản lí số lượng phòng vô hạn

2. Có 3 loại mức giá thuê phòng: 1 giờ, 2 giờ và Qua đêm

3. Theo dõi ngày giờ nhận phòng, trả phòng và loại phòng

4. Thống kê doang thu trên tất cả các phòng của nhà nghỉ, và gửi mail vào email của bạn

5. Ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng va thao tác rất nhanh và dễ dàng.

Cám ơn các bạn đã sử dụng và quan tâm

----------------------------------------

Bản quyền 2013 thuộc về Thuỷ Hoàng

Liên hệ: www.kientrucnhaxinh.vn

Our verdict: Ok
  • = QL Nhà Nghỉ has average ratings (3-star).
Related Apps
QuickPlan @ Project Management

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Hao Li || Version: 8.8

Salesforce

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: salesforce.com || Version: 17.1

WorldCard Mobile

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Penpower Technology Ltd. || Version: 7.4.4