Quản Trị Nhân Sự For iPad by Dung Trung (iPad)
(3)
Released: Apr 21, 2013
Version: 1.0
Size: 607 KB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Business (iPad)

Quản Trị Nhân Sự For iPad

Dung Trung
[ This app is no longer available for download ]

Bạn là một người làm việc trong lĩnh vực quản lí nhân sự, bạn cần một công cụ đắt lực để có thể hỗ trợ cho công việc của bạn.

Hãy đến với ứng dụng của công ty chúng tôi.

Ứng dụng "Quản Trị Nhân Sự" sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc của mình

Các tính năng chính của ứng dụng:

1. Quản lí được đến 9 phòng ban: Phòng nhân sự, phòng sản xuất, phòng kế toán, ...

2. Chỉnh sửa và thông tin được chức năng của từng phòng ban như: trưởng phòng, nhiệm vụ, số lương nguòi trong phòng ban,...

3. Thêm từng nhân viên mới vào từng phòng ban với đầy đủ thông tin như: tên, tuổi, mức lương, ...

4. Gửi mail thống kê tình hình nhân sự hiện tại của từng phòng ban một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

5. Cho phép sửa thông tin sau khi nhập xong.

-----------------------------------------------

Bản quyền © 2013 thuộc về www.quantrinhansu.com.vn

Thông tin liên hệ:

Dũng Nguyễn

TEL: (+84)224.226.2254
EMAIL: dung.nguyen@hotmail.com
Our verdict: Good
  • + Quản Trị Nhân Sự For iPad is a highly rated app (4.5-star).
Related Apps
Yammer

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Microsoft Corporation || Version: 7.47.0

Business Secrets

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: HarperCollins Publishers Ltd || Version: 1.2

SuccessFactors

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: SuccessFactors, Inc. || Version: 6.27