Skatt 2011 by Jostein Håvaldsrud (iPad)
N/A
Released: Nov 1, 2011
Version: 1.21
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Finance (iPad)

Skatt 2011

Jostein Håvaldsrud

Nysgjerrig på hva skatten blir for 2011 eller 2012?

Ved å raskt oppgi forventet lønn, fradrag og formue får du beregnet total skatt for 2011 eller 2012.

Resultatet av kalkulasjonen kan du sende på e-post, og tall for inntil fire personer lagres samtidig.

Hjelpetekster til alle felter. Tallene blir automatisk hentet inn fra sist gang du brukte applikasjonen.

Applikasjonen støtter blant annet: BSU, fordeling av formueskatt mellom ektefeller, reisefradrag, Finnmarksfradrag, personinntekt og overskudd av næring.

Applikasjonen støtter ikke personinntekt fra jord, skog, barnepass, fangst eller fiske, fordeling av inntektsskatt mellom ektefeller i klasse 2 eller pensjonsinntekter. Programmet forutsetter at du er permanent bosatt i Norge og at du bodde i Norge hele 2011.

Applikasjonen vil bli oppdatert hvis det kommer endringer i lover eller regler. Reglene for 2012 er basert på regjeringens forslag i utkast til statsbudsjett lagt frem i oktober 2011.

Our verdict: Meh!
  • = Skatt 2011 has no ratings yet.
Similar Apps
XpenseTracker

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Silverware Software, LLC || Version: 10.83

Wells Fargo Mobile

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Wells Fargo || Version: 3.284

Amex

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: American Express || Version: 6.40.0