Svensk ordbok by Svenska Akademien (Universal)
(1)
Released: Sep 16, 2015
Version: 1.0.4
Size: 176 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Reference (iPhone)

Ranking - Reference (iPad)

Svensk ordbok

Svenska Akademien
Ordboksappen speglar innehållet i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien som kom ut i tryckt format år 2009. Ordboken utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter.

Appen bygger på den lexikaliska databas som utarbetats och vidareutvecklas vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Den innehåller bland annat:

•\t 65 000 uppslagsord med ingående betydelsebeskrivningar
•\t 100 000 språkliga exempel och 5 000 idiom
•\t uttalsuppgifter samt inläst uttal
•\t uppgifter om ordklass och böjning, ordled och ordbildning
•\t upplysningar om ordens stil och bruklighet
•\t särskilda konstruktionsuppgifter
•\t dateringar av mer än 70 000 ord och betydelser (från före 1000-talet till 2000-talet)
•\t etymologier för cirka 28 000 ord och betydelser
•\t välkända citat i anslutning till enskilda artiklar
•\t stilrutor, det vill säga kommentarer om språkriktighet.

I appen kan du söka på ordens grundformer och på ett stort antal böjda former. Tack vare en stavningshjälp hittar du fram till ett uppslagsord även om du är osäker på hur det stavas. Du kan söka på delar av uppslagsord. Det är också möjligt att söka på flerordsuttryck, till exempel kasta in handduken (’ge upp’). Från länkar i ordboksartiklarna kan du också navigera i ordboken och komma från en artikel till en annan. Avslutningsvis kan du höra hur uppslagsorden uttalas, om du är uppkopplad mot internet.

Appen är utvecklad av Wang.se i samarbete med ordboksredaktionen vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Stavningshjälpen är baserad på algoritmer från Oribi AB.

What's new in version 1.0.4
- Uppdateringar och förbättringar
Our verdict: Great!
  • + Svensk ordbok is a highly rated app (5-star).
  • + The app is currently free, instead of its regular price of $4.99.
Similar Apps
Bible App - Read & Study Daily

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Gospel Technologies LLC || Version: 7.12.3

Logos Bible Study App

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Faithlife Corporation || Version: 10.0.3

Matthew Henry Commentary

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: George Dimidik || Version: 15.0