Tivi Việt HD Pro - Xem Tivi trực tuyến trên điện thoại by Hieu Bui (Universal)
(14)
Released: Oct 11, 2013
Version: 2.3
Size: 16 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Entertainment (iPhone)

Ranking - Entertainment (iPad)

Tivi Việt HD Pro - Xem Tivi trực tuyến trên điện thoại

Hieu Bui
Tivi Việt HD Pro - Ứng dụng xem Tivi trực tuyến trên điện thoại di động.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng trong lĩnh vực xem truyền hình trực tuyến ngay trên điện thoại. IAD Group đã phát hành phần mềm "Tivi Việt HD" cho phép người dùng xem truyền hình trực tuyến một cách thuận tiện nhất.

Một số ưu điểm của "Tivi Việt HD":
1. Cho phép quan sát nhiều kênh trong một màn hình duy nhất, giúp người sử dụng nhìn bao quát kênh mà không cần di chuyển như truyền thống.
2. Chức năng phân loại kênh : phân loại một cách rõ ràng, giúp người dùng tìm thấy kênh mong muốn của bạn.
3. Chức năng chọn kênh khác trong khi xem TV mà không cần phải quay trở lại trang trước đó.
4. Chức năng tìm kiếm: người dùng có thể tìm kiếm các kênh yêu thích của họ bằng cách nhập từ khóa. (Hỗ trợ trong các phiên bản sau)

Chú ý: Chúng tôi lựa chọn dữ liệu từ internet, đơn vị hoặc tổ chức nào không muốn chúng tôi hiển thị các nội dung của đơn vị hoặc tổ chức đó, có thể yêu cầu chúng tôi gõ bỏ nội dung đó xuống.

IAD Group xin chân thành cảm ơn!

What's new in version 2.3
Supported iOS 7
Our verdict: Meh!
  • Tivi Việt HD Pro - Xem Tivi trực tuyến trên điện thoại is a poorly rated app (1.5-star).
  • + It is currently 50% off its regular price.
  • + The app is also at the lowest price we've seen.
Similar Apps
iFart - Fart Sounds App

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: InfoMedia, Inc. || Version: 4.0.18

AVPlayer

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: EPLAYWORKS || Version: 2.91

Animation Creator

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: miSoft || Version: 1.19.4