Truyen Kokoni by Nguyen Van Cuong Groups (iPhone)
(38)
Released: Jul 14, 2012
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Truyen Kokoni

Nguyen Van Cuong Groups

Hikage là một học sinh lớp 8 ẩn dật người không ai chú ý đến cô. Cô tìm thấy thoải mái bằng cách trồng hoa hướng dương ở trường và trên blog của mình, với chỉ có 2 người bình luận về nó, megapig và thỏ đen. Họ lắng nghe và đưa ra lời khuyên Hikage trên tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi một ngày khi hai chàng trai dễ thương chú ý đến cô. Những chàng trai là những trẻ em phổ biến nhất trong toàn trường, Teru và Hinata. Khi một trong số họ nói với một cái gì đó với cô ấy rằng cô ấy luôn luôn muốn nghe, cô ấy có thể thay đổi được như các bạn cùng lớp ... Sẽ cô yêu thương tất cả mọi người trong lớp học?

Our verdict: Good
  • + Truyen Kokoni is a highly rated app (4.5-star).
Similar Apps
NOOK

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Barnes & Noble || Version: 5.5.0

Bluefire Reader

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Bluefire Productions || Version: 4.0.5

NIV Bible

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Tecarta, Inc. || Version: 7.16.2