Việt bản đồ for Google Maps - Bản đồ Việt Nam,HN,TPHCM by Pham Van Tuan (iPhone)
(1)
Released: May 25, 2016
Version: 1.0
Size: 4 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Navigation (iPhone)

Việt bản đồ for Google Maps - Bản đồ Việt Nam,HN,TPHCM

Pham Van Tuan

Việt bản đồ for Google Maps - Bản đồ Việt Nam,HN,TPHCM là một ứng dụng miễn phí giúp đến các nơi dễ dàng hơn và nhanh hơn. Tìm các địa điểm tuyệt vời gần bạn và thông tin bạn cần để đến những nơi đó.

Ứng dụng tổng hợp sẵn cho bạn rất nhiều danh mục tìm kiếm như: ATM, ngân hàng, quán cafe, quán ăn, siêu thị, bệnh viện...và rất nhiều tiện ích khác chờ bạn khám phá...

What's new in version 1.0
Bản cập nhật này đã được xác thực bằng chứng nhận mới nhất của Apple. Không bao gồm tính năng mới.

Our verdict: Ok
  • + Việt bản đồ for Google Maps - Bản đồ Việt Nam,HN,TPHCM is a highly rated app (4-star).
Similar Apps
Ship Finder

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: pinkfroot limited || Version: 9.2.2

E6B Aviation Calculator

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Aviation Mobile Apps, LLC. || Version: 2.4.1

Ski Tracks Lite

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Core Coders Ltd || Version: 2.5.0