Vietnamese Apps - Ứng dụng Tiếng Việt by Evertech (Universal)
(24)
Released: Sep 22, 2011
Version: 3.02
Size: 14 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Utilities (iPhone)

Ranking - Utilities (iPad)

Vietnamese Apps - Ứng dụng Tiếng Việt

Evertech
Ứng dụng Tiếng Việt (Vietnamese Apps) sẽ giúp bạn tìm ra những ứng dụng tiếng Việt tốt nhất cho iPhone/iPad của bạn trên Kho tàng Các ứng dụng.

Danh sách các ứng dụng có trên 3000 ứng dụng bằng tiếng Việt. Không có các ứng dụng tiếng nước ngoài. Các ứng dụng mới được cập nhật hàng ngày.

★★★ WHAT PEOPLE ARE SAYING ★★★
"nói chung cũng tạm ổn" ~ hjphop
"Sản phẩm việt bao h cung là số 1. Nhung ma cảm giác phí hơi cao thi phải tinh ra tiền việt thì. Nhưng mà ko sao" ~ phuthanh
"I like it" ~ Nqtman
"good app for vietnamese" ~ anhsenoi
"Mot kho ung dung rat tuyet" ~ Manhluong74

✔ Những ứng dụng trả tiền bằng tiếng Việt hàng đầu
✔ Những ứng dụng miễn phí bằng tiếng Việt hàng đầu
✔ Những ứng dụng mới
✔ Những ứng dụng dành riêng cho IPhone / iPad
✔ Những minh họa trên màn hình, mô tả chi tiết, xếp hạng cho từng ứng dụng.
✔ Những ứng dụng giảm giá/khuyến mãi
✔ Chức năng đọc/thêm lời bình cho từng ứng dụng
✔ Push notifications

✔ Các hạng mục:
Sách,
Kinh doanh,
Thời tiết,
Tiện ích,
Đi lại/Giao thông,
Thể thao,
Mạng xã hội,
Tham khảo,
Năng suất,
Nhiếp ảnh,
Tin tức,
Hàng hải,
Âm nhạc,
Phong cách sống,
Y tế và Sức khỏe,
Trò chơi,
Tài chính / Tiền tệ,
Giải trí,
Giáo dục,
Y học

What's new in version 3.02
iOS 7.1 bug fixes
Our verdict: Ok
  • + Vietnamese Apps - Ứng dụng Tiếng Việt is an ok, 3.5-star app.
Similar Apps
The Calculator

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: International Travel Weather Calculator || Version: 6.3.26

myAT&T

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: AT&T Services, Inc. || Version: 7.6.1

Construction Master Pro

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Calculated Industries || Version: 10.8.0