Xem Phim by Do Tuan Anh (Universal)
Released: Sep 18, 2010
Version: 1.1.4
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Entertainment (iPhone)

Ranking - Entertainment (iPad)

Xem Phim

Do Tuan Anh
[ This app is no longer available for download ]

XemPhim đem video và phim Việt Nam đến ipod, iphone hay ipad mà không cần flash.
Với giao diện đơn giản, bạn có thể tìm, xem, theo giõi bộ phim mong muốn một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Số lượng phim hiện tại là >1200 Phim và ngày càng tăng.

☆ Mọi đóng góp, và phản hồi có thể được post tại
☆ http://xem-phim.tnanh.com/ask

# Thành thật xin lỗi mọi người, do sơ xuất cho nên tớ đã để quên không bỏ quảng cáo trên 1.1.4. Nếu đến thời điểm này mà bạn vẫn thấy quảng cáo, xin hãy khởi động lại app bằng cách bấm 2 lần vào nút Home (Nút tròn), sau đó xóa Xem Phim khỏi danh sách những apps đang chạy

***

Since there are no FLASH on iOS devices,
You are not able to watch any Vietnamese Series, Videos on the Internet.
Xem Phim collects, organizes videos from various video services like dailymotion, youtube … and bring them to your iphone, ipod touch, ipad … No FLASH required!!!
Our verdict: Meh!
  • Xem Phim is a poorly rated app (1.5-star).
  • + The app is currently free, instead of its regular price of $1.99.
Related Apps
Talking Tom Cat for iPad

iPad App - Designed for iPad only

Developer: Outfit7 Limited || Version: 3.6.10

Uzu, An Interactive Light Show

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Colordodge Labs || Version: 3.1.3

DISH Anywhere

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: DISH Network LLC || Version: 7.28.0