XepGiayNangCao by Hai Viet Ltd (iPhone)
N/A
Released: Apr 26, 2012
Version: 2.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

XepGiayNangCao

Hai Viet Ltd

[ This app is no longer available for download ]

Từ những bức tranh cổ còn được lưu truyền thì vào những năm 1700, Hạc (oritsuru) và các loại thuyền là những vật phổ biến được gấp và trang trí. Từ đó cho đến khỏang 100 năm sau các cuốn sách chuyên môn về Origami đã được in ấn và xuất bản, chứng tỏ một văn minh xếp giấy đã đạt được đến trình độ cao, đa dạng. Vào thời điểm đó, Origami đã không chỉ là trò chơi của trẻ còn mà còn là thú vui của người lớn, và có rất nhiều tạp chí ra đời với những mẫu xếp giấy vô cùng phức tạp.
Sau khi giới thiệu những mẫu xếp giấy đơn giản ở ứng dụng xếp giấy cơ bản chúng tôi giới thiệu cho bạn ứng dụng xếp giấy nâng cao.
Ứng dụng này sẽ giới thiệu cho bạn những mẫu xếp giấy khó hơn của nghệ thuật Origami. Chúc các bạn thành công và có những sản phẩm thật đẹp mắt như mình mong muốn để trưng bày và tặng cho bạn bè.

Our verdict: Meh!
  • = XepGiayNangCao has no ratings yet.
  • The app is pricier than similar apps available on the App Store.
Similar Apps
My Books – Unlimited Library

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Digital Press Publishing || Version: 6.1.1

Audiobooks.com: Get audiobooks

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: RB Audiobooks USA LLC || Version: 7.6.2

Scribd - audiobooks & ebooks

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Scribd || Version: 10.6