Zalo by Zalo Group (Universal)
(1,474)
Released: Dec 8, 2012
Version: 19.08.01
Size: 203 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Social Networking (iPhone)

Ranking - Social Networking (iPad)

Zalo

Zalo Group
(Vietnamese below) Zalo is the new market-leading messaging app with amazing features.

* Rich feature set:
=> Message your friend in a snap. Receive notifications the moment they reply back.
=> Express your emotion with fun and cheerful emoticons and stickers.
=> Send voice messages with fantastic quality and no outside noises
=> Find and get acquainted with friends nearby
=> Send group messages easily with no effort
=> Discover and play games with your friends.
=> High level of privacy

Download Zalo and chat with your friends!

Support Information:
- Online: http://zalo.me/zalohotroiOS
- Email: feedback@zaloapp.com
- Website: http://zalo.me

---

Zalo là ứng dụng nhắn tin kiểu mới và kết nối cộng đồng hàng đầu cho người dùng di động Việt.
* Zalo có điều gì đặc biệt?
=> Tốc độ gửi tin nhắn cực nhanh, bạn luôn nhận được thông báo khi có tin nhắn mới kể cả khi không mở ứng dụng.
=> Thể hiện cảm xúc với emoticon và hình động vui nhộn.
=> Nhắn tin lời nói với chất lượng âm thanh nén rõ ràng, không tạp âm, không méo tiếng.
=> Kết nối bạn với những người thú vị xung quanh nơi bạn ở.
=> Khám phá và chơi Games cùng bạn bè.
* Chat với bạn bè, gửi tin nhắn nhóm trong danh bạ thật dễ dàng (chat, sms, voice, photo, games).
* Gặp gỡ với những người bạn thú vị trên Phòng Trò Chuyện hoặc Xung quanh nơi bạn ở.
* Chia sẻ những khoảnh khắc ngay tức thì với gia đình và bạn bè.

* An toàn và riêng tư.

Hãy kích hoạt Zalo và chat ngay với bạn bè trong danh bạ!

Hỗ trợ người dùng:
- Trực tuyến: http://zalo.me/zalohotroiOS
- Email: hotro@zaloapp.com
- Website: http://zalo.me

What's new in version 19.08.01
- Update new profile design
- Add personal Bio, express yourself better
- Refactor UI/UX of Group Media Store to view and scroll quickly
- Add "People You May Know" section
Screenshot #1 (iPhone)
Our verdict: Good
  • + Zalo is an ok, 3.5-star app.
  • + The app is free.
  • + Zalo is currently ranked #248 in free Social Networking apps for iPhone, as well as #95 in free Social Networking apps for iPad.
Related Apps
Skout — Meet New People

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Skout, Inc. || Version: 6.11.0

Tagged -Chill, Chat & Go Live!

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Ifwe Inc. || Version: 9.17.0

Tweetlogix for Twitter

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Onloft Software LLC || Version: 2.17.3