Zurna HD by volkeman (iPad)
(2)
Released: Feb 23, 2012
Version: 2.2
Size: 55 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Music (iPad)

Zurna HD

volkeman
Screenshot #1
**********Zurna HD************

Thıs applıcatıon allows you to play the Turkısh classıcal ınstrument Zurna on your ıphone .
ıt ıs very easy to use and ıs just the same as playıng the classıcal ınstrument ın real lıfe .
the sound effects used are taken from a Zurna played lıve and were recorded ın a studıo .

We hope you have fun usıng thıs ınstrument as ıt ıs very easy and realıstıc.


Geleneksel/yerel müziğin önemli çalgılarından biridir. Başlangıçta ağaç kabuğundan yapılan “boru”, daha sonraları bakır ve pirinç levhalar bükülerek de yapılmıştır. Bu çalgı geçmişte, curna, zurr, sarna ya da sorna ve Farsça olarak sernay olarak da anılmıştır. Baş kısmından başlayarak aşağı doğru genişleyen bu boruyu çalabilmek için ağzına, kamıştan yapılmış bir “sipsi” takılır. Üstünde altı, alt yanında ise bir olmak üzere toplam yedi delik bulunur.

What's new in version 2.2
This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

bug fix
Our verdict: Good
  • + Zurna HD is a highly rated app (4.5-star).
Similar Apps
KORG iMS-20

iPad App - Designed for iPad only

Developer: KORG INC. || Version: 1.7.3

Sonos S1 Controller

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Sonos, Inc. || Version: 11.2.9

Digital Pan

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Digital Business Limited || Version: 503000